VÍDEO

Enemies to lovers (playlist) | Chase Atlantic, The Weeknd, The Neighbourhood
– Hình ảnh được sử dụng trong video là do tôi lấy từ Pinterest
– Video này chỉ là một video lời bài hát cho bài hát trên
– Tôi không phải là người giữ bản quyền cho âm nhạc và tôi không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào
– Tất cả lợi nhuận từ quảng cáo sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu bản quyền
Cùng thưởng thức nào^^.
————————————————————————————————————-
– The image used in the video is taken from Pinterest.
– This video is just a lyrics video for this song
– I’m not the copyright holder for the music, and I don’t make any profit
– All profits from advertising will go back to the copyright owner
Let’s chill ^^
© Copyright by WMG
– Tik Tok: c
—————————————————————————————————————
Tags:
#chill #fypシ #mood #chillmusic #xh #playlists #aesthetic #chilldays #nightvibes #chillplaylist #videoplaylist #music #playlist #views #alone #afternoon #enemies #lovers #music #playlist

Adicionado por

MusicaTube

Compartilhar

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

   

Últimas Letras Adicionadas